Interim Management

Interim Management jest jednym z tych rozwiązań biznesowych, które wnoszą nową jakość do zarządzania organizacją. To czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie nakierowane  na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów. Jest ono realizowane przez osobę fizyczną (Interim Managera) i jest oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku oraz zysku co do zamierzonego efektu.

Kim jest Interim Manager?

To manager do „zadań specjalnych”. Posiada wieloletnie, poparte sukcesami  doświadczenie w swojej dziedzinie. W oparciu o swoją wiedzę proponuje kierunki zmian w organizacji, przygotowuje dokładny plan działania i staje się odpowiedzialny za jego realizację, bądź pomaga w jego urzeczywistnieniu. Celem działania Interim Managera jest zawsze podniesienie wartości firmy.

Kiedy firma powinna zatrudnić Interim Managera?

 • Określenie strategii,
 • Definiowanie kierunków rozwoju firmy,
 • Budowanie i wdrożenie nowych struktur,
 • Ekspansja na nowe rynki,
 • Wzmocnienie istniejącego zespołu przy realizacji projektów,
 • Potrzeba zwiększenia efektywności organizacji,
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa,
 • Zastępstwo na czas nieobecności etatowego pracownika,
 • Wsparcie wiedzą i doświadczeniem managerów pracujących w firmie,
 • Usprawnienie procesów w przedsiębiorstwie,
 • Kryzys w firmie,
 • Wykonanie niepopularnych posunięć.

Korzyści ze współpracy z Interim Managerem:

 • Skuteczny sposób na rozwiązanie konkretnego problemu w firmie,
 • Wzmocnienie lub uzupełnienie zarządzania w całej firmie lub w wybranych działach,
 • Usprawnienie poszczególnych procesów biznesowych,
 • Czerpanie z szerokiej wiedzy i doświadczeń Interim Managera,
 • Oszczędność czasu i pieniędzy na zatrudnienie i przeszkolenie nowego pracownika,
 • Brak kosztów stałych związanych z zatrudnieniem pracownika na etat,
 • Możliwość powiązania wynagrodzenia ze skuteczną realizacją powierzonego projektu.

Powrót na górę