2005-2006: Kijów, Ukraina

Doradztwo operacyjne dla niemiecko-ukraińskiej grupy poligraficzno-wydawniczej
branża: produkcja, poligrafia, wydawnictwo

Zadania: wdrożenie kluczowych wskaźników efektywności, controllingu produkcyjnego, optymalizacja struktury organizacyjnej

Powrót na górę