Nagrody

Nasza firma otrzymała Znak Jakości „Laur Eksperta 2020/2021”  w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego.

Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest przez Kapitułę złożoną z naukowców posiadających wiedzę i niekwestionowany dorobek w zakresie zarządzania jakością, marketingu produktowego oraz innych dyscyplin odpowiadających tematycznie ocenianym w Konkursie nowoczesnym, innowacyjnym i wartościowym towarom i usługom.

W opinii Kapituły Konkursu nasza innowacyjna usługa „Hybrydowy Dyrektor Operacyjny”, którą oferujemy w warunkach pandemii Covid-19, właściwie odpowiada na potrzeby Klientów, łącząc następujące obszary:

  • strategie i innowacje
  • zarządzanie procesowe i restrukturyzacja
  • sprzedaż i marketing

 

Wzięliśmy udział w międzynarodowym projekcie badawczym realizowanym na Politechnice Łódzkiej oraz na Uniwersytecie Łódzkim we współpracy z College of Entrepreneurship and Law z Czech na temat wykorzystania okazji w zarządzaniu innowacjami firm sektora MSP w 6 wybranych krajach Unii Europejskiej. Nasz udział w projekcie został uhonorowany przyznaniem certyfikatu Lider okazji rynkowych 2021.


 

W VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego „Laur Eksperta” 2020/2021 otrzymaliśmy ponadto Wyróżnienie Nadzwyczajne „Medal Nowoczesności” przyznawany produktom i usługom, które szczególnie wyróżniają się oryginalnością, unikatowym charakterem, nowatorstwem i wysokim potencjałem innowacyjnym.


Powrót na górę