Nagrody

Nasza firma otrzymała Znak Jakości „Laur Eksperta 2020/2021”  w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego.

Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest przez Kapitułę złożoną z naukowców posiadających wiedzę i niekwestionowany dorobek w zakresie zarządzania jakością, marketingu produktowego oraz innych dyscyplin odpowiadających tematycznie ocenianym w Konkursie nowoczesnym, innowacyjnym i wartościowym towarom i usługom.

W opinii Kapituły Konkursu nasza innowacyjna usługa „Hybrydowy Dyrektor Operacyjny”, którą oferujemy w warunkach pandemii Covid-19, właściwie odpowiada na potrzeby Klientów, łącząc następujące obszary:

  • strategie i innowacje
  • zarządzanie procesowe i restrukturyzacja
  • sprzedaż i marketing

 

 

Powrót na górę