Wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Zalety posiadania Certyfikatu ISO 9001:

 • zwiększenie wartości marki i zaufania klientów poprzez posiadanie cenionego w świecie międzynarodowego certyfikatu,
 • możliwość konkurowania na tych samych zasadach, co większe organizacje (np. zdolność do uczestniczenia w przetargach, składania ofert czy kalkulacji cenowych przy dużych projektach),
 • zwiększenie skuteczności wykorzystania zasobów organizacji  i  efektywności pracy poprzez klarowne określenie odpowiedzialności i kompetencji,
 • stała jakość i powtarzalność produktów i usług,
 • optymalizacja procesów w firmie,
 • racjonalizacja kosztów ze względu na większy nacisk na nadzór nad produktem niezgodnym,
 • minimalizacja ryzyka wykonania produktu niezgodnego i zmniejszenie ilości reklamacji,
 • większa koncentracja na celach firmy i oczekiwaniach klientów.

Etapy wdrożenia ISO 9001:

 • darmowy audyt wstępny i wycena wdrożenia,
 • opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością (Polityka jakości, Księga  Jakości, Procedury),
 • wdrożenie dokumentacji,
 • audyty wewnętrzne Systemu Zarządzania Jakością,
 • działania korygujące i zapobiegawcze,
 • wsparcie przy wyborze jednostki certyfikującej i podczas audytu certyfikującego.

Nasza oferta obejmuje:

 • opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001,
 • opracowanie wszystkich niezbędnych w przedsiębiorstwie procedur zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9001,
 • przygotowanie przedsiębiorstwa do Audytu Certyfikującego ISO 9001.


Wdrażamy również System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z OHSAS 18001 i PN-N 18001.

Posiadamy certyfikat pełnomocnika i audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 jak również Pełnomocnika  i Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz BHP wg ISO 14001 i OHSAS 18001.

Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami certyfikującymi i pilotujemy proces audytu certyfikującego aż do uzyskania certyfikatu.

Powrót na górę