Specjalizacja

Specjalizujemy się w realizacji następujących usług:

  • budowanie strategii rozwojowych i naprawczych z wykorzystaniem Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI),
  • skuteczna implementacja zasad Lean Manufacturing („szczupłej produkcji”), praktyk 5S  i metodologii SMED – szybkiego przezbrajania,
  • dzięki spojrzeniu na organizację „z innej strony” - skuteczna poprawa jej efektywności, wymierna redukcja kosztów a w rezultacie podwyższenie wartości firmy,
  • sprawne wdrożenia systemów ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, standardów FSC  i PEFC,
  • podejmowanie się zadań nietypowych i wymagających niestandardowego podejścia do problemu,
  • usprawnienie procesów w organizacji,
  • opracowywanie i upraszczanie procedur w organizacji,
  • przygotowanie młodszego pokolenia do sukcesji w firmach rodzinnych,
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla start-up’ów,
  • zarządzanie przedsiębiorstwami w trakcie trwania postępowania sanacyjnego.

Jesteśmy managerami praktykami, którzy transferują swoją wiedzę do organizacji, gwarantują dostarczenie wymiernych efektów i zawsze wnoszą nową jakość do firmy.

Dzięki spojrzeniu na organizację „z innej strony” potrafimy skutecznie poprawić jej efektywność, wymiernie zredukować koszty a w rezultacie podwyższyć wartość firmy.

Podejmujemy się zadań nietypowych i wymagających niestandardowego podejścia do problemu.

Powrót na górę