Nasze projekty

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi projektami.

Projekt zarządzania operacyjnego produkującą porcelanę spółką w restrukturyzacji 

Zostaliśmy uhonorowani przyznaniem certyfikatu Lider okazji rynkowych 2021.

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów oferujemy innowacyjnie skonstruowaną usługę operacyjnego zarządzania zewnętrznego w formule hybrydowej!

Jakie działania podjąć, aby przetrwać i zminimalizować straty?

Projekt interim management obejmujący operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem znajdującym się w trakcie trwania postępowania sanacyjnego
branża: produkcja, produkcja papieru, produkcja tektury i opakowań

Wprowadzenie na rynek Polski i wybranych krajów UE ukraińskiej firmy produkcyjno-usługowej
branża: produkcja, poligrafia, opakowania

Powrót na górę