Nasza oferta

Co  oferujemy?

 • tworzenie międzynarodowych zespołów projektowych,
 • zarządzanie wielokulturowymi i międzynarodowymi zespołami projektowymi,
 • mapowanie i usprawnienie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie,
 • zwiększenie efektywności i optymalizację kosztów,
 • tworzenie strategii rozwojowych i naprawczych z wykorzystaniem Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI),
 • definiowanie segmentów nowych klientów na nietypowych rynkach wraz ze wsparciem przy opracowywaniu strategii sprzedaży,
 • wdrożenia ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
 • Interim Management,
 • planowanie i realizację relokacji zakładów produkcyjnych,
 • wsparcie merytoryczne dla projektów start-up,
 • coaching managerski.

Zabezpieczamy pełną obsługę językową naszych Klientów (niemiecki, angielski, rosyjski), szczególnie w zakresie przekładu dokumentacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego (umowy, akty notarialne, bilanse, dokumentacja księgowa).

Obsługiwanym przez nas Klientom gwarantujemy zarówno przekład wszelkich dokumentów prawno-handlowych, jak i serwis translatorski podczas walnych zgromadzeń wspólników, posiedzeń z udziałem notariusza, szkoleń wewnętrznych, rozmów handlowych i wyjazdów służbowych w kraju i zagranicą.

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać?

 • wieloletniego doświadczenia jako manager i przedsiębiorca,
 • gotowości przejęcia pełnej odpowiedzialności w firmie i zarządzania nią w imieniu właściciela, krótkoterminowo i na okres kilku lat,
 • sporządzania sprawozdań wynikowych w wymaganym języku i obowiązującej w organizacji formie,
 • jasnych, bezpośrednich i szczerych rekomendacji,
 • skoncentrowania się na satysfakcjonującym wdrożeniu i sukcesie.
Powrót na górę